Web-tv og videokonferanse

Valg av digitale verktøy for samarbeid og læring

På Høgskolen i Bodø er det primære digitale verktøyet for samarbeid mellom lærere og studenter den digitale læringsplattformen Fronter. Dette verktøyet har mange muligheter som støtter samarbeid og læring på både heltidsstudier og samlingsbaserte/nettbaserte studier.

I en tid der vi får flere studenter med en høy digital kompetanse og vi ser nye måter å samarbeide på via nettet kan både blogger og wikier bli nyttige verktøy. Både blogger og wikier stimulerer til mer studentaktive samarbeidsformer hvor deling, produksjon og publisering er godt tilrettelagt. Dette er noen eksempler på nye verktøy som kan anvendes til kommunikasjon, samarbeid og læring.

Hvilke verktøy man bør velge, avhenger av flere forhold som f eks: målgruppe, arbeidsmetoder i faget, eksamensform osv. Ta kontakt med oss på KOLT, så kan vi sammen finne de gode løsningene.

Møter

Bruk av videokonferanse kan være nyttig både for å spare tid, penger og ikke minst miljøet. Ved Høgskolen i Bodø har vi flere møterom med tidsriktig utstyr og på KOLT har vi den nødvendige tekniske kompetansen for å bistå de som skal benytte utstyret.

Formidling av forelesninger

Ved hjelp av en løsning som heter MediaSite kan vi gjøre opptak av forelesninger kombinert med PowerPointpresentasjoner. MediaSite kan kombineres med en SmartBoard som gjør det mulig å skrive med en digital penn (eller fingeren) på en trykkfølsom skjerm. Forelesninger, møter eller andre sammenhenger der vi benytter MediaSite-løsningen kan både kringkastes  live, i tillegg til at vi kan gjøre opptak for senere bruk. Studio 1 hos KOLT er spesielt tilrettelagt for bruk av MediaSite til forelesninger.

Opptak av konferanser/seminar

På konferanser er det ikke alltid alle kan være til stede. I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å få tid til alt. Et alternativ er at konferanser og seminar kringkastes live, i tillegg til at opptakene gjøres tilgjengelige for senere visninger. Med en mobil MediaSite-løsning kan KOLT bistå med å formidle arrangement som foregår på Universitetet i Nordland.

Eksempel

1. Videokonferanse kan spare tid, penger og miljø (ekstern lenke til NTNU/multimediesenteret)

2. Kurs i fronter (klikk på bildet under):

Kommentarer er stengt.

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

%d bloggers like this: