Fleksibel læring

Tilrettelegging for nettbasert og fleksibel undervisning

Et viktig arbeidsområde for KOLT er å bidra til at fagpersonalet ved Universitetet i Nordland får utviklet sin pedagogiske praksis. I en tid da stadig mer av utdanningstilbudet rettes mot mennesker som er i jobb, må studiene være fleksible.

Undervisningsmetoder

Læring er en komplisert prosess. Vi lærer på forskjellige måter og vi har våre individuelle ønsker om hvordan undervisningen er tilrettelagt. De fleste opplever læring som mest nyttig når den skjer i et fellesskap med andre og at fagets mål er knyttet til praksisnære situasjoner. Variasjon i undervisningmetoder som spenner i fra tradisjonelle forelesninger til f eks gruppearbeid, workshops, diskusjoner, seminarer og lab-øvinger er derfor viktig.

IKT som støtte til læring

I etter- og videreutdanning trenger studentene både den individuelle friheten de trenger for å kunne kombinere jobb med arbeids- og familieliv samtidig som de har tilgang til et attratkivt læringsfellesskap sammen med andre.

IKT kan være et vitkig verktøy både for å støtte individuelle og kollaborative læringsprosesser. Ved Universitetet i Nordland benytter vi den digitale læringsplattformen Fronter. Ved å utnytte funksjonaliteten i denne plattformen kan vi gi studentene mulighet til å levere inn besvarelser elektronisk, de kan delta i nettdiskusjoner med andre studenter og de kan få veiledning av faglærer uavhengig av om de er i tilstede på et av studiestedene. Fagstoffet formiddles ved hjelp av forelesningsnotater, presentasjoner og streamede (videoopptak) forelesninger som studenten kan se uansett hvor de er i verden.

Evalueringsmetoder

For at studenten ikke skal behøve å være tilstede på studiestedet for å avlegge eksamen, kan det benyttes andre mer fleksible løsninger som hjemmeeksamen og mappevurdering. Evalueringsmetoden tilpasses hvert enkelt studie og målet er at evalueringsmetoden skal måle hva studenten virkelig kan. En forutsetning er at læringsmålene og vurderingskriteriene er tydelige og synliggjort. Samtidig som man måler studentens kunnskapsnivå, er det vitkig at det legges opp til gode refleksjonsprosesser rundt studentens egne læringsstrategier, at studentene har anledning til å se hverandres læringsprosess og at man kan samarbeide underveis i studiet.

Kommentarer er stengt.

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

%d bloggers like this: